Для 3 класса (13.04-17.04)

https://yadi.sk/i/0PEcuujO6eNSFw  ссылка на видео комментарий

 

ссылка на видеоурок по теме:"Множественное число существительных"  https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-obrazovaniya-mnozhestvennogo-chisla-suschestvitelnyh